Jegyárak

JEGYÁRAK

BELÉPŐDÍJAK

Teljes árú 750 Ft/fő

Diák (6 év felett és 26 év alatt) 350 Ft/fő

Nyugdíjas (62 év felett és 70 év alatt) 350 Ft/fő

Tárlatvezetés 3500 Ft/csoport

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS

 

INGYENES BELÉPÉSRE JOGOSULT

a 194/2000. (XI.24.) Kormányrendelet alapján az Európai Gazdasági Térség (EGT) alábbi állampolgára, amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),

c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja,

f) köznevelésben dolgozó pedagógus, szakképzésben dolgozó oktató,

g) a 70. életévét betöltötte.

 

Díjtalanul látogathatja a a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteményt az EGT-állampolgár minden hónap első vasárnapján, amennyiben:

a) a 26. életévét még nem töltötte be,

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

 

Nemzeti ünnepeken, állampolgárságra való tekintet nélkül díjtalanul látogatható az intézmény: március 15., augusztus 20., október 23.